(UY2VM)'s profile photo

UY2VM

UY2VM

Public Domain Information
UY2VM's logbook
Last 0 QSOs logged by UY2VM
Logged by other radio operators
TimeOperatorFreq
2024-02-28
06:07 UTC
VK2EX 14237khz SSB VIEW
2023-09-17
12:55 UTC
M7GDZ 21222khz SSB VIEW
2023-02-16
14:14 UTC
M7GDZ 28485khz SSB VIEW
2024-02-01
06:36 UTC
ZL2CAZ 14237khz SSB VIEW
2024-01-28
14:43 UTC
2E0ICE 28455khz SSB VIEW
2024-01-24
13:22 UTC
ON4EDG 28487khz SSB VIEW
2024-01-16
06:17 UTC
M7JLX 7149khz SSB VIEW
2024-01-14
05:07 UTC
KG2MM 7153khz SSB VIEW
2024-01-10
13:12 UTC
IU8KRY 21230khz SSB VIEW
2023-12-26
06:18 UTC
VK2LQ 14183khz SSB VIEW
2023-12-05
13:05 UTC
M0VTC 21270khz SSB VIEW
2023-11-28
15:37 UTC
M3OCC 21200khz SSB VIEW
2023-11-25
14:36 UTC
2W0IEP 28385khz SSB VIEW
2023-11-25
14:09 UTC
M1GSX 28386khz USB VIEW
2023-11-18
06:07 UTC
VK2LQ 14237khz SSB VIEW
2023-10-08
10:24 UTC
EA3IMR 28390khz SSB VIEW
2023-10-05
14:53 UTC
G0CMQ 21237khz SSB VIEW
2023-10-05
14:48 UTC
MM7FTH 21237khz SSB VIEW
2023-09-30
04:49 UTC
VK2EX 14237khz SSB VIEW
2023-07-20
04:02 UTC
KG2MM 14237khz USB VIEW
2023-07-18
02:47 UTC
KT4RAM 14237khz SSB VIEW
2023-06-27
18:12 UTC
W1AL 21020khz CW VIEW
2023-06-07
03:28 UTC
KT4RAM 14234khz SSB VIEW
2023-06-04
03:41 UTC
KT4RAM 14246khz SSB VIEW
2023-04-23
12:35 UTC
2W0IEP 21233khz SSB VIEW
2023-04-07
16:21 UTC
M7JLX 21233khz SSB VIEW
2023-04-05
16:07 UTC
NF6P 21008khz CW VIEW
2023-02-16
15:08 UTC
G7RES 28453khz SSB VIEW
2023-02-10
15:30 UTC
2W0IEP 28400khz SSB VIEW
2023-01-31
06:59 UTC
2E0FPH 14207khz SSB VIEW
2023-01-29
10:56 UTC
M1SDH 28440khz SSB VIEW
2023-01-23
11:34 UTC
M7XTT 21208khz SSB VIEW
2023-01-23
11:27 UTC
M6KCI 28453khz SSB VIEW
2023-01-23
11:17 UTC
M7XTT 28453khz SSB VIEW
2023-01-21
15:14 UTC
KF4BZY 21206khz SSB VIEW
2023-01-17
11:40 UTC
M6KCI 21208khz SSB VIEW
2023-01-05
12:41 UTC
M1AOB 28442khz SSB VIEW
2022-12-29
15:13 UTC
2W0IEP 21207khz SSB VIEW
2022-12-26
12:23 UTC
M6GVP 21203.88khz SSB VIEW
2022-12-26
12:15 UTC
M0ADM 21204khz SSB VIEW
2022-12-21
08:22 UTC
MM5AJN/M 14260khz SSB VIEW
2022-12-20
16:34 UTC
M7KST 14188khz USB VIEW
2022-12-06
13:38 UTC
M7TDV 28430khz SSB VIEW
2022-11-14
14:02 UTC
G7JVG 21212khz USB VIEW
2022-11-14
10:31 UTC
G7NAE 28395khz SSB VIEW
2022-10-02
04:29 UTC
EA4HRJ 7148khz SSB VIEW
2021-12-17
13:47 UTC
WR3Y 21006khz CW VIEW
2021-12-14
09:53 UTC
M7KEV 21212khz SSB VIEW
2021-12-14
09:29 UTC
2E0FVN 21212khz SSB VIEW
2021-10-02
05:52 UTC
EI9HW 7000khz SSB VIEW
2020-06-01
17:35 UTC
UR5NGT 7000khz CW VIEW
2020-05-30
15:22 UTC
UR5NGT 3608khz SSB VIEW
2020-05-28
15:32 UTC
UR5NGT 3608khz SSB VIEW
2020-04-10
11:22 UTC
M6KBH 14203khz USB VIEW
2019-02-16
06:06 UTC
M6WHH 7168khz SSB VIEW
2018-11-16
06:16 UTC
M6WHH 7138khz SSB VIEW
2018-09-06
05:18 UTC
M6WHH 7144khz SSB VIEW
2017-05-13
00:49 UTC
WR3Y 7010khz CW VIEW
2012-03-06
19:55 UTC
DL1TKL 7000khz SSB VIEW
2009-01-03
14:01 UTC
DL1TKL 7000khz SSB VIEW
2007-12-26
12:30 UTC
UA9CSE 14178khz SSB VIEW
2003-11-26
23:08 UTC
WR3Y 7003.1khz CW VIEW
QRZ