(M0GAV)'s profile photo
England, Full Licence

Standard Account M0GAV

Country: England (EU), ITU: 27

Verfied Account M0GAV

Andy Burton

Country: England (EU), ITU: 27
Amateur
M0GAV's logbook
Last 0 QSOs logged by M0GAV
Logged by other radio operators
TimeOperatorFreq
2022-04-20
19:35 UTC
M0KNM 3772khz SSB VIEW
2022-06-23
19:12 UTC
M0KNM 3697khz SSB VIEW
2022-07-13
19:14 UTC
M0KNM 3720khz SSB VIEW
2022-10-27
19:19 UTC
M0KNM 3721khz SSB VIEW
2022-10-28
10:14 UTC
M0TPT 7179khz SSB VIEW
2022-10-27
19:17 UTC
M0VTC 3721khz SSB VIEW
2022-06-19
08:43 UTC
G7ILZ 50225khz SSB VIEW
2021-10-28
19:59 UTC
G8AMC 3671.9khz SSB VIEW
2021-06-24
19:32 UTC
M0TPT 3691khz SSB VIEW
2021-03-25
21:10 UTC
M0TPT 3759khz SSB VIEW
2020-12-06
13:35 UTC
G0DJA 144195khz SSB VIEW
2020-08-04
20:13 UTC
G0DJA 1296232khz SSB VIEW
2020-06-02
19:43 UTC
G0DJA 144245khz SSB VIEW
2020-05-05
19:34 UTC
G0DJA 144166khz SSB VIEW
2020-04-09
20:18 UTC
G0DJA 50195khz SSB VIEW
2019-10-31
20:26 UTC
EI3JB 3767khz SSB VIEW
2019-09-20
13:00 UTC
2E0XBT 14208khz SSB VIEW
2019-06-11
08:21 UTC
M0FOX 28075.4khz FT8 VIEW
2018-12-02
12:11 UTC
G8NRY 144325khz SSB VIEW
2018-06-14
21:02 UTC
G8NRY 50220khz SSB VIEW
2013-09-10
21:52 UTC
M6KBH 14213khz SSB VIEW
2010-09-19
07:17 UTC
G8AWO 3500khz SSB VIEW
2009-01-14
20:45 UTC
PA1WLB 3715khz SSB VIEW
2007-04-11
19:48 UTC
PA1WLB 3641khz SSB VIEW
2004-12-25
10:05 UTC
G0DJA 70450khz FM VIEW
2004-12-09
21:11 UTC
G0DJA 70424khz FM VIEW
QRZ