(IZ5EKV)'s profile photo

IZ5EKV

IZ5EKV

Public Domain Information
IZ5EKV's logbook
Last 0 QSOs logged by IZ5EKV
Logged by other radio operators
TimeOperatorFreq
2023-10-29
15:38 UTC
KG2MM 28562.7khz SSB VIEW
2023-10-28
14:11 UTC
MM7FTH 28539khz SSB VIEW
2023-10-28
13:41 UTC
VE9CZ 28000khz SSB VIEW
2023-10-28
13:12 UTC
MM7FTH 28506khz SSB VIEW
2023-10-08
15:01 UTC
VE9CZ 28514khz SSB VIEW
2023-03-03
23:16 UTC
G5STU 7184khz SSB VIEW
2022-11-27
15:25 UTC
OE4EIE 28039khz CW VIEW
2022-11-26
17:16 UTC
OE4EIE 21039khz CW VIEW
2022-10-26
14:39 UTC
KG2MM 28448khz USB VIEW
2022-06-12
12:06 UTC
WR3Y 50313.5khz FT8 VIEW
2022-01-22
16:36 UTC
ON4EDG 18071khz CW VIEW
2020-12-21
14:39 UTC
W3PLS 18100.44khz FT8 VIEW
2020-11-27
15:25 UTC
W3PLS 21074.663khz FT8 VIEW
2020-11-26
13:17 UTC
W3PLS 24915.65khz FT8 VIEW
2020-06-21
18:45 UTC
LA7DHA 50314khz FT8 VIEW
2015-05-28
17:47 UTC
G4LHT 50158khz USB VIEW
2015-04-12
07:35 UTC
M0AOV 7137khz SSB VIEW
2013-08-30
11:49 UTC
LA7DHA 50082.25khz CW VIEW
2013-07-16
14:32 UTC
G4LHT 50158khz USB VIEW
2008-10-18
15:46 UTC
NF6P 18078.48khz CW VIEW
QRZ