John Mumby (2E0FQT)
England, Intermediate Licence

Standard Account 2E0FQT

Country: England (EU), ITU: 27
QTH: Scunthorpe Lincolnshire UK

Verfied Account 2E0FQT

John Mumby

Country: England (EU), ITU: 27
QTH: Scunthorpe Lincolnshire UK
"I was first licensed as a Ham operator in 2015."
2E0FQT's logbook
Last 250 QSOs logged by 2E0FQT
Time Operator Freq
2023-12-08
06:09 UTC
EV1R 7074khz FT8 VIEW
2023-12-08
06:08 UTC
EU6KA 3573khz FT8 VIEW
2023-12-07
20:10 UTC
ON3BEN 3573khz FT8 VIEW
2023-12-07
20:04 UTC
PE1PID 3573khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:57 UTC
DL100RADIO 3573khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:52 UTC
CT7AIU 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:50 UTC
9A6A 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:35 UTC
S59X 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:34 UTC
OH8GDU 3573khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:29 UTC
EA5XC 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:27 UTC
IK4RVY 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:24 UTC
IU1DXU 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:17 UTC
I1RJP 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:15 UTC
PY4DY 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:11 UTC
OM1AN 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
19:10 UTC
OK6RA 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
13:29 UTC
K4RG 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
13:21 UTC
G0CTP 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
13:20 UTC
N4RAF 28074khz FT8 VIEW
2023-12-07
13:18 UTC
ES2DR 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
13:17 UTC
DL4HEL 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
13:07 UTC
F4TXU 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
13:02 UTC
HB9EKJ 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:57 UTC
YO4HQF 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:49 UTC
LA2BSA 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:45 UTC
D1DX 28074khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:44 UTC
DL0TLT 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:29 UTC
UB3BAP 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:27 UTC
G2KS 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:26 UTC
HZ30EXPO 28074khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:25 UTC
DL5ASK 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:23 UTC
PE1LZZ 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:19 UTC
G4WJX 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:17 UTC
F4IVG 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:15 UTC
LA2BSA 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:14 UTC
G4TKO 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:13 UTC
M6RTA 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:12 UTC
M7WLT 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:10 UTC
K4WPC 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:10 UTC
DK6MR 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:08 UTC
GI4RNP 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:07 UTC
CX3DDO 28074khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:05 UTC
A61DI 28074khz FT8 VIEW
2023-12-07
12:04 UTC
NP4AJ 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:28 UTC
DM5UE 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:27 UTC
G4SPE 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:23 UTC
R4HCF 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:21 UTC
HK4SAN 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:19 UTC
GI4RNP 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:18 UTC
DK1XAM 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:15 UTC
DK7UY 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:14 UTC
SV1EAG 28074khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:10 UTC
M7AWF 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:08 UTC
G3VMY 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:06 UTC
M7JVH 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:03 UTC
GB5XMS 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
11:02 UTC
JA4DLF 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:59 UTC
MW7TTA 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:41 UTC
PA3GWH 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:37 UTC
EC3A 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:36 UTC
CT2FPY 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:32 UTC
F1PWS 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:26 UTC
F5BNH 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:24 UTC
MW0TTF 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:19 UTC
EA1GCB 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:18 UTC
PA3FXT 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:12 UTC
EA1HWP 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:11 UTC
PA7ZZ 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:10 UTC
DC7CW 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:10 UTC
F4TXU 28074khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:08 UTC
F5OYC 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:07 UTC
PD0ME 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:05 UTC
EA1RX 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:04 UTC
VK6JX 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:02 UTC
MW3FLI 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
10:00 UTC
ON4CHK 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:57 UTC
MX1COL 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:52 UTC
F4FYO 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:49 UTC
M0OPI 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:47 UTC
M0ELS 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:45 UTC
F4JBQ 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:43 UTC
DL5DQZ 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:42 UTC
EU1EU 18100khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:35 UTC
CT3MD 18100khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:30 UTC
MM0RKN 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:28 UTC
JA8CJY 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:24 UTC
ZA5G 18100khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:23 UTC
OE3FVU 18100khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:22 UTC
5P1W 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:19 UTC
PH23XMAS 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:08 UTC
MW6IUT 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:07 UTC
UB2FCL 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:04 UTC
M0SAC 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:03 UTC
OK1VM 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:03 UTC
F4SNF 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
09:01 UTC
IK2UCK 18100khz FT8 VIEW
2023-12-07
08:55 UTC
DL5DQZ 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
08:53 UTC
DL5EAG 10136khz FT8 VIEW
2023-12-07
08:50 UTC
JI3OYK 18100khz FT8 VIEW
2023-12-07
08:49 UTC
MW3FLI 7074khz FT8 VIEW
2023-12-07
08:47 UTC
HB9HXX 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
08:46 UTC
JA8IZP 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
08:42 UTC
MI0OBC 14074khz FT8 VIEW
2023-12-07
08:38 UTC
MX1COL 3573khz FT8 VIEW
2023-12-07
08:29 UTC
DG1FBA 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
21:31 UTC
EA5SS 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
21:26 UTC
W2CG 14074khz FT8 VIEW
2023-12-06
21:20 UTC
G3PXT 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
21:19 UTC
M7SLE 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:55 UTC
G4ZTR 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:54 UTC
LA2HFA 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:53 UTC
G0CNN 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:51 UTC
G0LBK 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:50 UTC
LA1AAA 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:49 UTC
2E1FMS 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:47 UTC
G0JJG 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:40 UTC
ON2AFR 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:39 UTC
M1EYP/P 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:38 UTC
EI5DS 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:36 UTC
MM0CEZ 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:30 UTC
M0UHF 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:29 UTC
PA1EJO/QRP 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:23 UTC
G7KHV 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:22 UTC
MX1COL 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:21 UTC
G8EEM 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:17 UTC
CT7AIU 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:16 UTC
DJ1AA 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:15 UTC
DO7DOS 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:13 UTC
OG66X 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:12 UTC
ON6CQ 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:10 UTC
M1EPZ 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:09 UTC
EA3GAT 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:06 UTC
M1VPN 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:05 UTC
G4EII 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:03 UTC
G0ISX 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
20:00 UTC
EA7JTP 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:59 UTC
HB9HSN 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:57 UTC
G0VRX 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:53 UTC
G1PQR 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:51 UTC
W3YNI 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:50 UTC
G4NBS 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:49 UTC
G0BWG 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:47 UTC
G7KHV 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:46 UTC
HA3MQ 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:34 UTC
G4PDF 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:33 UTC
G4MHJ 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:29 UTC
EA5CF 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:26 UTC
G0CNN 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:24 UTC
HG5OGI 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:23 UTC
G0BIX 144174khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:21 UTC
OE3PBS 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:19 UTC
UR5WJA 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:16 UTC
F4FOM 3573khz FT8 VIEW
2023-12-06
19:12 UTC
OM7AMA 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:48 UTC
EA3HKA 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:47 UTC
YC9DPO 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:46 UTC
LA1XJA 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:41 UTC
OM1AGE 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:37 UTC
F5POE 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:31 UTC
PE1FDG 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:30 UTC
9A4AA 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:26 UTC
G1FRJ 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:23 UTC
SV1MNE 28074khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:10 UTC
PI4DX 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:08 UTC
DL6LBI 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:05 UTC
SY2CWM 28074khz FT8 VIEW
2023-12-06
11:04 UTC
UA0ACZ 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:32 UTC
DL7TY 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:31 UTC
HA3GB 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:27 UTC
PA3GEG 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:26 UTC
LX1GQ 28074khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:19 UTC
DF7DC 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:18 UTC
DL0AGU 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:15 UTC
DD1CM 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:14 UTC
ON8CL 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:08 UTC
YL3APK 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:06 UTC
R3KJF 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:01 UTC
PP5ZP 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
10:00 UTC
F4SNF 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:58 UTC
R2ZDO 28074khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:57 UTC
ON7SH 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:55 UTC
MW0TTF 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:54 UTC
F1SAL 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:52 UTC
HB8DELOY 10136khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:46 UTC
G8KHF 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:44 UTC
MM0RKN 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:42 UTC
PD1CIS 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:30 UTC
LZ3TB 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:25 UTC
R9UTW 21074khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:18 UTC
LA2DMA 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:16 UTC
OE2ROO 18100khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:09 UTC
PD23SANTA 7074khz FT8 VIEW
2023-12-06
09:08 UTC
SP7WMI 18100khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:39 UTC
LA2GCA 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:32 UTC
DL5PP 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:27 UTC
EA3RT 10136khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:25 UTC
EA3IOL 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:23 UTC
EI3JZB 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:12 UTC
CT7AIU 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:09 UTC
EA2XR 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:07 UTC
UW5KW 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:05 UTC
F4SNF 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:04 UTC
HA7EC 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:02 UTC
YP20KQT 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
21:01 UTC
UI4P 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:58 UTC
HB9EOT 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:56 UTC
HA8LN 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:52 UTC
DL4MWH 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:43 UTC
DL5PP 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:38 UTC
SV1VN 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:35 UTC
PA2EW 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:30 UTC
OE3PBS 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:28 UTC
ON3JMA 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:27 UTC
UB5Y 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:14 UTC
LA8ENA 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:02 UTC
IZ1CRA 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
20:01 UTC
EA8CZL 10136khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:57 UTC
DO1BND/QRP 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:49 UTC
F1IQH 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:43 UTC
G8RZ 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:42 UTC
IK4WLS 10136khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:37 UTC
HA1BF 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:22 UTC
ON3BEN 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:15 UTC
HG5OGI 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:14 UTC
DH1KJ 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:10 UTC
K3YTL 21074khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:09 UTC
K8BL 21074khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:07 UTC
GB5XMS 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:05 UTC
OM7AQV 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:04 UTC
W1AW/KP4 21074khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:01 UTC
N1BAT 21074khz FT8 VIEW
2023-12-05
19:00 UTC
CO8LY 21074khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:58 UTC
UR5UFK 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:49 UTC
ON3CCC 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:49 UTC
AB9QT 21074khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:48 UTC
OZ1PDE 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:43 UTC
DB3EH 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:42 UTC
OE3LCR 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:41 UTC
G2KS 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:39 UTC
S57AM 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:38 UTC
PA3GEG 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:36 UTC
W4WFC 21074khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:35 UTC
LZ2KV 10136khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:34 UTC
SV2AOB 10136khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:32 UTC
G1OJS 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:32 UTC
DL6WR 3573khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:29 UTC
OK2SFP 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:24 UTC
KA3UJE 21074khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:20 UTC
D1NVG 7074khz FT8 VIEW
2023-12-05
18:16 UTC
M0WTN 3573khz FT8 VIEW
Logged by other radio operators
TimeOperatorFreq
2023-12-04
10:13 UTC
M7KEV 10137.974khz FT8 VIEW
2023-12-01
08:53 UTC
G7RES 7075.743khz FT8 VIEW
2023-11-30
09:22 UTC
MI0LPO 7075.855khz FT8 VIEW
2023-11-17
08:42 UTC
M6WHH 7075.199khz FT8 VIEW
2023-11-16
16:22 UTC
G7RES 7075.703khz FT8 VIEW
2023-11-16
11:25 UTC
M7KEV 7075.974khz FT8 VIEW
2023-11-16
09:22 UTC
M0DUU 7074khz FT8 VIEW
2023-11-16
09:09 UTC
G7RES 7075.699khz FT8 VIEW
2023-11-14
08:32 UTC
M0PHC 18101.276khz FT8 VIEW
2023-11-13
09:38 UTC
M0DUU 7074khz FT8 VIEW
2023-11-12
11:17 UTC
M0DUU 7074khz FT8 VIEW
2023-11-12
10:27 UTC
M7SZT 434512.5khz DIGITALVOICE VIEW
2023-11-11
14:47 UTC
2E0VCU 7074.508khz FT8 VIEW
2023-11-11
11:44 UTC
G7RES 7075.677khz FT8 VIEW
2023-11-11
10:14 UTC
M7SZT 434512.5khz DIGITALVOICE VIEW
2023-11-11
09:26 UTC
M6WHH 7075.144khz FT8 VIEW
2023-11-11
09:22 UTC
M0DUU 7074khz FT8 VIEW
2023-11-10
06:53 UTC
M0PHC 3574.294khz FT8 VIEW
2023-11-09
19:40 UTC
M0PHC 3574.293khz FT8 VIEW
2023-11-08
10:18 UTC
M7KEV 21075.974khz FT8 VIEW
2023-11-08
09:23 UTC
M0DUU 7074khz FT8 VIEW
2023-11-06
08:25 UTC
M3IHC 7074.9khz FT8 VIEW
2023-11-01
19:47 UTC
G8EPQ 3573.89khz FT8 VIEW
2023-10-31
18:32 UTC
M0DUU 7074khz FT8 VIEW
2023-10-31
10:56 UTC
BA3KY 21075.5khz FT8 VIEW
2023-10-26
07:39 UTC
M3IHC 7075khz FT8 VIEW
2023-10-24
17:09 UTC
M0DUU 7074khz FT8 VIEW
2023-10-24
15:28 UTC
G8EPQ 7074.604khz FT8 VIEW
2023-10-24
09:18 UTC
BA3KY 21141.5khz MFSK VIEW
2023-10-21
15:47 UTC
G7LHK 7075.123khz FT8 VIEW
2023-10-20
10:32 UTC
BA3KY 21141.5khz MFSK VIEW
2023-10-20
09:01 UTC
M7KEV 21141.974khz MFSK VIEW
2023-10-20
06:39 UTC
M7BVV 3574.301khz FT8 VIEW
2023-10-16
18:59 UTC
M0PHC 7075.12khz FT8 VIEW
2023-10-14
18:07 UTC
M0KCV 7075.42khz FT8 VIEW
2023-10-14
18:03 UTC
M3VDL 7074.643khz FT8 VIEW
2023-10-14
17:56 UTC
M3VDL 21140.722khz MFSK VIEW
2023-10-14
16:07 UTC
M7OKA 21142.674khz MFSK VIEW
2023-10-14
14:21 UTC
G5STU 7075.588khz FT8 VIEW
2023-10-14
14:18 UTC
M0TPT 7074.95khz FT8 VIEW
2023-10-14
11:13 UTC
M5MOW 14081.89khz MFSK VIEW
2023-10-14
11:03 UTC
M7OKA 14081.063khz MFSK VIEW
2023-10-14
08:49 UTC
VP8WA 21141.638khz MFSK VIEW
2023-10-12
10:47 UTC
2E0IDM 7075.05khz FT8 VIEW
2023-10-03
09:32 UTC
M0KCV 7074.674khz FT8 VIEW
2023-10-03
06:33 UTC
BA3KY 21075.5khz FT8 VIEW
2023-10-01
12:58 UTC
M6DPS 7074.5khz FT8 VIEW
2023-09-26
18:06 UTC
M7RLL 28075.2khz FT8 VIEW
2023-09-24
19:36 UTC
M7RLL 7075.3khz FT8 VIEW
2023-07-25
14:05 UTC
G8EPQ 7075.2khz FT8 VIEW
2023-09-20
10:16 UTC
G8EPQ 7074.6khz FT8 VIEW
2023-09-16
10:38 UTC
MI0LPO 7074.665khz FT8 VIEW
2023-09-08
13:27 UTC
M6DPS 7074.55khz FT8 VIEW
2023-09-08
12:39 UTC
M6DPS 7074.6khz FT8 VIEW
2023-09-07
13:51 UTC
BA3KY 21075.7khz FT8 VIEW
2023-09-06
20:47 UTC
G7RES 7075.864khz FT8 VIEW
2023-09-04
19:50 UTC
2E0LMI 7074.399khz FT8 VIEW
2023-09-01
15:12 UTC
2E0UKO 7074.85khz FT8 VIEW
2023-08-31
08:16 UTC
2E0FVN 7074.65khz FT8 VIEW
2023-08-31
07:20 UTC
M3IHC 7074.8khz FT8 VIEW
2023-08-30
19:27 UTC
LZ4DJ 21076.097khz FT8 VIEW
2023-08-28
10:35 UTC
2E0FVN 7074.639khz FT8 VIEW
2023-08-24
15:19 UTC
G0VFB 7075.28khz FT8 VIEW
2023-08-23
07:56 UTC
M3IHC 7074khz FT8 VIEW
2023-08-22
13:07 UTC
M3IHC 7074khz FT8 VIEW
2023-08-18
18:22 UTC
IW2MYH 28075.042khz FT8 VIEW
2023-08-13
20:26 UTC
G8EPQ 3574.6khz FT8 VIEW
2023-08-12
12:43 UTC
G7RES 14075.31khz FT8 VIEW
2023-08-09
11:49 UTC
G7VJA 7074.93khz FT8 VIEW
2023-08-07
15:58 UTC
MM7BVP 18101.882khz FT8 VIEW
2023-08-06
20:03 UTC
M7OKA 14074.694khz FT8 VIEW
2023-08-06
19:56 UTC
2M0LNF 7075.75khz FT8 VIEW
2023-08-03
19:20 UTC
M7RLL 28075.4khz FT8 VIEW
2023-08-03
07:09 UTC
M3IHC 14074.9khz FT8 VIEW
2023-07-25
14:05 UTC
G8EPQ 7075.2khz FT8 VIEW
2023-07-24
07:37 UTC
BA3KY 18101.5khz FT8 VIEW
2023-07-22
11:19 UTC
MM7BVP 14074.68khz FT8 VIEW
2023-07-21
17:00 UTC
PD7JV 7075.18khz FT8 VIEW
2023-07-15
20:59 UTC
M0JSX 7075.744khz FT8 VIEW
2023-06-01
20:10 UTC
M0DCX 7175khz SSB VIEW
2023-06-26
18:52 UTC
OE4EIE 18101khz FT8 VIEW
2023-05-26
16:45 UTC
SP5UAF 10137.465khz FT8 VIEW
2023-05-08
14:25 UTC
G8EPQ 7075.407khz FT8 VIEW
2023-05-08
13:52 UTC
VP8KCR 24916.489khz FT8 VIEW
2023-03-21
20:02 UTC
W1SBW 28075.8khz FT8 VIEW
2023-03-02
14:56 UTC
M0TPT/P 7075.012khz FT8 VIEW
2023-02-12
10:58 UTC
M7TFT 7075.01khz FT8 VIEW
2023-02-12
09:00 UTC
2M0LNF 7075.2khz FT8 VIEW
2023-01-16
14:49 UTC
M3IHC 7075.2khz FT8 VIEW
2023-01-13
09:02 UTC
M3IHC 7075khz FT8 VIEW
2022-12-30
11:53 UTC
2E0FWE 7076.09khz FT8 VIEW
2022-12-30
11:47 UTC
G8EPQ 7074.905khz FT8 VIEW
2022-12-28
20:29 UTC
2E0FWE 3573.69khz FT8 VIEW
2022-12-12
08:08 UTC
2E0FVN 3574.808khz FT8 VIEW
2022-12-08
07:26 UTC
2E0FWE 3574.23khz FT8 VIEW
2022-11-22
08:23 UTC
G7RES 7075.34khz FT8 VIEW
2022-11-04
12:38 UTC
M3IHC 7074.9khz FT8 VIEW
2022-10-24
14:17 UTC
W1AL 21076.5khz FT8 VIEW
2022-10-10
11:00 UTC
M0KCV 18100.674khz FT8 VIEW
2022-10-07
16:05 UTC
W1AL 21075.9khz FT8 VIEW
QRZ